Dostopno

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije izdala prvi zemljevid dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe.


Dostopnost do državnih in javnih ustanov za osebe s telesnimi ali drugimi ovirami je med prednostnimi nalogami Mestne občine Kranj. Cilj mestne uprave je, da se v sklopu prenov pri čim več objektih prilagodi dostop tudi za gibalno ovirane. Zemljevid je namenjen kot pripomoček ob samostojnem gibanju gibalno oviranih oseb, izjema so osebe z najtežjimi oblikami invalidnosti. Dostopnost lokacij, ki so na kartnem delu označene s piktogrami, je razvidna iz tabel po kategorijah: vstop, prehodnost, sanitarije, prilagojene gibalno oviranim osebam, in parkirno mesto za invalide v neposredni bližini.


Zemljevid je že na voljo v Turistično informativnem centru Kranj, enotah Gorenjskega muzeja, Mestni upravi, Varstveno delovnemu centru Kranj, Zavodu Korak, Centru Sonček in v nekaterih prodajalnah v mestnem središču.