Ste vedeli, da je cerkev v mestnem jedru stara čez 700 let?

Ste vedeli, da je cerkev v mestnem jedru stara čez 700 let?

Cerkev svetega Kancijana in tovarišev je poznogotska cerkev verjetno s konca 14. stoletja, posvečena sv. Kancijanu, Kanciju, Protu in Kancijanili ter stoji na temeljih predslovanskega sakralnega objekta iz 6.stoletja, kar so pokazale tudi arheološke raziskave v letih 1972 in 1984.

 

Stoji v središču Kranja, na robu glavnega trga. Je eden najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem ter vzor številnim pozneje zgrajenim cerkvam (Radovljica, Škofja Loka, Kamnik, Šentrupert na Dolenjskem). Kranjska pražupnija je bila znana že sredi 10. stoletja. Ob stari slovanski stavbi je bilo tudi pokopališče, ki je obsegalo večino sedanjega srednjeveškega mestnega jedra na okljuku med Kokro in Savo.

 

10. 01. 2019, ob 12:25