Impresum

Spletne vsebine, ki so pred vami, so pripravili uslužbenci Mestne uprave Kranj posebej za spletno objavo ali pa so nastale kot del upravnih procesov naše mestne uprave ali širše državne uprave. Posamezne vsebine so povzete s strani javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj in delujejo v mestnem središču Kranja. Spletna stran je del operacije pospeševanja obiska v mestnem središču Kranja.

Namen spletnih strani
Spletni strani Nakupujemvmestu.si in Krancek.si sta oblikovani z namenom omogočiti splošne informacije o delovanju Mestne uprave Kranj ter njenih zavodov v mestnem središču ter informacije in podatke s področja ponudbe, ki je meščankam, meščanom ter obiskovalcem na voljo v mestnem središču.

Pravica uporabe
Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedeno spletno mesto Nakupujemvmestu.si ali/ter Krancek.si.


Prevzemanje odgovornosti
Mestna uprava Kranj bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušala zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Mestna uprava Kanj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti Mestna uprava Kranj niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti mestne uprave, zato mestna uprava ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Tehnološka izvedba
Tehnološko izvedbo je zagotovila Služba za komuniciranje Mestne občine Kranj, v sodelovanju s podjetjem Dspot, d.o.o. iz Kranja.

 

Lastnik in avtor besedil: Mestna občina Kranj

 

Uredništvo: Služba za komuniciranje Mestne občine Kranj

 

Oblika: Anja Zabavnik, Dspot d.o.o. 

Implementacija oblike: Miha Zupančič, Dspot d.o.o.

 

Spletno stran poganja: sistem Lytee, www.lytee.com

Gostovanje spletne strani: na strežnikih DSPOT, www.dspot.si

Vse pravice pridržane.